Biroul Executiv al AJF Alba a hotărât, în ședința de luni, 18 februarie, convocarea Adunării Generale Ordinare a Asociației Județene de Fotbal Alba. Şedinţa va avea loc vineri, 5 aprilie, de la ora 17.00, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Amfiteatrul A 9.

I. Ordinea de zi:

 1. Alocuțiunea președintelui AJF Alba
 2. Constatarea întrunirii cvorumului
 3. Aprobarea ordinii de zi
 4. Nominalizarea scrutătorilor
 5. Desemnarea persoanelor pentru întocmirea procesului verbal oficial al adunării generale
 6. Prezentarea raportului privind activitatea Biroului Executiv, comisiilor de lucru și administrației AJF, pe perioada parcursă de la ultima adunare generală
 7. Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv
 8. Prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori și aprobarea acestuia prin vot
 9. Prezentarea și aprobarea planului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013
 10. Afilierea și dezafilierea unor membri afiliați
 11. Adoptarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a AJF Alba, din data de 5 aprilie 2013.

II. Membri afiliați la AJF pot face propuneri pentru ordinea de zi a adunării, transmise în scris secretarului AJF, cu minim 10 zile înainte de data stabilită. Acestea vor conține și o scurtă motivare pentru care se solicită includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată și/sau modificată numai cu votul majorității simple a membrilor afiliați prezenți.

III. În vederea bunei pregătiri a adunării generale, membri afiliați vor transmite la secretariatul AJF Alba, până marți-2 aprilie, ora 15.00, numele și prenumele delegatului oficial care participă la adunarea generală și funcția pe care o deține în cadrul structurii pe care o reprezintă (persoana desemnată va prezenta actul de identitate și delegația oficială, în cazul în care nu există la sediul AJF documentul care atestă funcția deținută în cadrul structurii sportive reprezentate).

 
 
 

Publicitate

Publicitate