gala sportului 2012Consilierii județeni vor aproba în ședința din 13 decembrie regulamentul de acordare a premiilor pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite la nivel național și internațional. Aceștia vor fi premiați în cadrul Galei Sportului, care are loc în fiecare an în luna decembrie.

Cei mai buni sportivi ai acestui an vor fi premiați în data de 17 decembrie la „Gala Sportului”. Rezultatele excepționale obținute de sportivii din județul Alba, pe diferite ramuri sportive în competiții de diverse categorii au un aport deosebit atât în creșterea calității performanțelor sportive, cât și în poziționarea județului Alba pe cele mai înalte trepte ale sportului, atât la nivel național, cât și internațional.

Pentru a premia cei mai meritoși atleți din județ, consilierii județeni au de aprobat regulamentul de anul acesta a „Galei Sportului”

Capitolul I – Dispoziții Generale

Art. Promovarea și susținerea sportului de performanță, precum și ridicarea numelui județului Alba pe podiumurile naționale și internaționale constituie un obiectiv important pentru Consiliul Județean Alba.

Art.2 Prin premierea sportivilor se răsplătește efortul acestora în realizarea de performanțe deosebite la nivel național și internațional, oferindu-se totodată și o motivație pentru noi performanțe și stabilirea de noi recorduri.

Capitolul II – Cadrul legal

Art.3. Potrivit prevederilor legale, autoritățile publice au obligația să sprijine sportul de masă și cel de performanță. La baza elaborării acestui regulament stau prevederile:

– Legii nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare

– HG 1447/ 2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă

– Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

– Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul III – alocarea resurselor financiare

Art.4. Suma aferentă premierii se va aloca din bugetul propriu al județului Alba

Capitolul IV – Locul și perioada desfășurării proiectului

Art.5. Alba Iulia, în cadrul manifestării „Gala Sportului”, în luna decembrie a fiecărui an

Capitolul V – Modalitatea de acordare a premiilor și cuantumul acestora

Art.6. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba va centraliza rezultatele obșinute la nivelul întregului județ și va întocmi ierarhiile în funcție de Tabela de punctaj stabilită de către organizatori. Sportivii cu rezultate deosebite obținute la competițiile oficiale naționale și internaționale vor fi premiați în cadrul manifestării „Gala Sportului”. Categoriile pentru care vor fi decernate premii sunt următoarele:

– primii 10 sportivi olimpici și neolimpici

– primii 3 antrenori olimpicii și neolimpici

– primii 3 conducători de unități sportive

– sportivii veterani

– merit pentru întreaga activitate sportivă

– sporturi de echipă

– mențiuni, care vor fi acordate sportivilor medaliați la finalele campionatelor naționale și faze naționale ale ONSS pe ramură de sport și antrenor/profesor acestora.

Art.7. În funcție de bugetul alocat, cuantumul premiilor va fi structurată astfel:

Sporturi olimpice

Sportivi

– Locul I, II, III- o sumă cuprinsă între 600-1500 lei/sportiv

– Locurile IV-X- o sumă cuprinsă între 300-800 lei/sportiv

Antrenori

– Locul I, II, III- o sumă cuprinsă între 300-1000 lei/ antrenorilor

Sporturi neolimpice

Sportivi

– Locul I, II, III- o sumă cuprinsă între 400-1200 lei/sportiv

– Locurile IV-X- o sumă cuprinsă între 200-700 lei/ sportivilor

Antrenori

– Locurile I, II, III- o sumă cuprinsă între 300-800 lei/antrenor

Mențiuni

Pentru sportivi o sumă cuprinsă între 50-300 lei

Pentru antrenori o sumă cuprinsă între 50-300 lei

Sportivi veterani – o sumă cuprinsă între 50-400 lei

Merit pentru întreaga activitate sportivă- o sumă cuprinsă între 50-400 lei

Capitolul VI- Dispoziții finale

Art.8. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul 2013.

 
 
 

Publicitate

Publicitate