Şcoala Federală de Antrenori va organiza, în luna aprilie 2013, examenele de admitere pentru cursurile de obţinere a Licenţei C UEFA 2013. La examenul de admitere ce se va desfăşura la Alba Iulia pe 3 aprilie 2013, va fi prezent Dan Apolzan, director al Scolii Federale de Antrenori.

Pentru înscrierea la Licenţa C UEFA 2013 sunt necesare următoarele documente: cerere tip (de la sediul AJF Alba), 2 foto tip buletin, copie după buletin şi certificatul de naştere, diplomă de balaureat, cazier juridic, adeverinţă medicală, taxă de înscriere 20 de lei. Data limită pentru înscriere este 20.03.2013.

 Tot în această perioadă se fac înscrierile şi pentru reînnoirea licenţei de acest tip, pentru antrneorii cu licenţă expirată.

Programa și tematica cursului de Licența C UEFA – 2013 va cuprinde:

A. Cunoștințe din domeniul fotbalului (Istoricul și evoluția jocului de fotbal, Istoricul jocului de fotbal în România)

B. Sistemul de joc. Evoluția sistemelor de joc de-a lungul timpului

C. Selecția sportivilor în jocul de fotbal. Calități specifice jucătorului de fotbal. Aspecte generale și particulare. Teste tehnice, fizice, psihologice

D. Etapele dezvoltării jucătorului – particularități morfo-funcționale pe grupe de vârstă

E. Antrenamentul sportiv. Bazele generale ale teoriei și metodicii jocului de fotbal

F. Factorii care determină organizarea unui antrenament. Corelația dintre factorii antrenamentului și jocului

G. Jocul și antrenamentul portarului. Selecția portarului

H. Lideriat – Management

I. Elemente de bază privind medicina în jocul de fotbal

J. Metode de predare (Organizarea unui antrenament și a unui joc)

K. Legile jocului

L. Relațiile instructorului sportiv

M. Partea practică.

 
 
 

Publicitate

Publicitate