Sorin CorpodeanÎn ședința Biroului Executiv, desfășurată marți, 6 mai 2014, s-a luat hotărârea convocării Adunării Generale Ordinare de alegeri a AJF Alba, pentru ziua de duminică, 8 iunie 2014, la ora 10.00, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – amfiteatrul A9, cu următoarea ordine de zi:

Partea I, condusă de președintele AJF:

 1. Constatarea întrunirii cvorumului;
 2. Aprobarea ordinii de zi a adunării;
 3. Alocuțiunea președintelui;
 4. Desemnarea scrutătorilor;
 5. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal al adunării;
 6. Raportul de activitate al Biroului Executiv;
 7. Raport privind bilanțul contabil pe anul precedent (la data de 31.12.2013);
 8. Raportul comisiei de cenzori pe anul precedent (la data de 31.12.2013);
 9. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al AJF Alba pe anul 2014;
 10. Prezentarea și aprobarea execuției bugetare pe anul 2014 (până la data de 31.05.2014);
 11. Dezbateri;
 12. Aprobarea încetării activității organelor de conducere a AJF Alba și descărcarea de gestiune a Biroului Executiv.

Partea a II-a, condusă de reprezentantul FRF:

    13. Alegerea președintelui AJF Alba;

14. Alegerea vicepreședintelui AJF Alba;

15. Alegerea membrilor Biroului Executiv al AJF Alba, reprezentanți ai echipelor participante în Liga a IV-a, Liga a V-a, respectiv competiții de copii și juniori;

Partea a III-a, condusă de președintele AJF ales:

    16. Confirmarea de către adunarea generală a validității alegerilor organizate pe secțiuni;

17. Validarea de către adunarea generală a secretarului general și trezorierului;

18. Validarea de către adunarea generală a președintelui comisiei județene a arbitrilor, respectiv al comisiei de disciplină;

19. Prezentarea nominală a componenței Biroului Executiv;

20. Alegerea comisiei de cenzori și desemnarea președintelui comisiei de cenzori;

21. Prezentarea spre aprobare a hotărârii adunării generale ordinare de alegeri a AJF Alba.

Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcția de președinte și vicepreședinte (CV, diploma de studii, cazier judiciar), însoțite de propunerile nominale transmise de membrii afiliați, se va înregistra la secretariatul AJF Alba, până vineri 23 mai 2014, la ora 15.00.

În vederea bunei pregătiri a adunării, membrii afiliați vor transmite în scris (prin adresă oficială) la secretariatul AJF Alba, până marți – 3 iunie 2014, orele 15.00,numele și prenumele, precum și funcția delegatului oficial care va participa la adunarea generală.

 
 
 

Publicitate

Publicitate