AJF!_-4Biroul Executiv al AJF Alba, în ședința desfășurată joi-22 ianuarie 2015, a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare pentru data de 22 februarie 2015, ora 11.00, la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – amfiteatrul A 9.

În vederea organizării în condiții statutare a adunării generale, membri afiliați vor transmite în scris la secretariatul AJF Alba (prin adresă oficială înregistrată), până luni-16 februarie 2015, orele 15.00, numele și funcția delegatului desemnat să reprezinte clubul/asociația sportivă afiliată. Ordinea de zi, aprobată în unanimitate de Biroul Executiv, este următoarea:

Constatarea întrunirii cvorumului; Aprobarea ordinii de zi; Alocuțiunea președintelui; Desemnarea scutatorilor; Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal al adunării generale; Raportul de activitate al Biroului Executiv (pentru perioada 9 iunie 2014 – 22 februarie 2015); Prezentarea bilanțului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot al acestuia și descărcarea de gestiune a B. Ex. al AJF Alba;

Raportul comisiei de cenzori pe anul precedent și aprobarea acestuia prin vot; Prezentarea și aprobarea prin vot a planului anual de venituri și cheltuieli al AJF Alba; Afilierea, respectiv dezafilierea unor membri ai AJF Alba; Adoptarea hotărârii adunării generale ordinare a AJF Alba, din data de 22.02.2015. (ajfalba.ro)

 
 
 

Publicitate

Publicitate